Usługi

Świadczymy usługę odbioru odpadów o kodach wymienionych poniżej:

Kod 08 02 02 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
Kod 10 11 05 Cząstki i pyły
Kod 10 11 14 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13
Kod 10 11 99 Inne niewymienione odpady z hutnictwa szkła
Kod 10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
Kod 10 12 03 Cząstki i pyły
Kod 10 12 06 Zużyte formy
Kod 10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
Kod 10 12 13 Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
Kod 10 12 99 Inne niewymienione odpady z produkcji wyrobów ceramiki szlachetnej i ogniotrwałej
Kod 10 13 06 Cząstki i pyły ( z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13 )
Kod 10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy
Kod 12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
Kod 12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
Kod 12 01 99 Inne niewymienione odpady
Kod 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
Kod 16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
Kod 16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych, inne niż wymienione w 16 11 05
Kod 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

 

Świadczymy również usługę frakcjonowania materiałów oraz seperacji magnetycznej.

Nasze usługi

  • Produkcja surowców dla przemysłu materiałów ogniotrwałych
  • Skup i segregacja odpadów
  • Odbiór odpadów
  • Odzysk odpadow
Zobacz więcej