Wyroby

Węglik krzemu - materiał ten może być stosowany jako dodatek przy produkcji mas ogniotrwałych, zawartość SiC wynosi 70 %.

Korsic - wysokiej jakości surowiec mający zastosowanie m.in. w produkcji materiałów ogniotrwałych. Korsic to homogenizowana mieszanka korundowo-karborundowa zawierająca jako główne składniki : Al2O3 – 75 % i SiC - 15 % z odchyłką max.5 %. Surowiec ma uziarnienie 0-1 mm.

Pył korundowo-karborundowy M-2 - wysokiej jakości surowiec mający zastosowanie m.in. w produkcji materiałów ogniotrwałych, a szczególnie betonów ogniotrwałych. M-2 to homogenizowana mieszanka korundowo-karborundowa zawierająca jako główne składniki : Al2O3 – 77 %, SiC - 3÷10 % oraz SiO2 –11% (typowy skład ).

Elektrokorund mix - wysokiej jakości surowiec mający zastosowanie m.in. w produkcji materiałów ogniotrwałych. Materiał ten to homogenizowana mieszanka elektrokorundów ( biały, brązowy i inne ) oraz niewielkiej ilości korundu zawierająca jako główne składniki : Al2O3 – 84,5 %, SiO2 –10.3 % , CaO+MgO+K2O – 0.56 %,
Fe2O3 – 0.7 % (typowy skład).

Korund A - z dodatkiem grafitu, wysokiej jakości surowiec mający zastosowanie m.in. w produkcji materiałów ogniotrwałych. Materiał ten może być stosowany jako dodatek przy produkcji wysokiej jakości mas ogniotrwałych używanych do produkcji wyrobów pracujących w ekstremalnych warunkach.

Korund C - z dodatkim grafitu oraz MgO, wysokiej jakości surowiec mający zastosowanie m.in. w produkcji materiałów ogniotrwałych. Materiał ten może być stosowany jako dodatek przy produkcji wysokiej jakości mas ogniotrwałych używanych do produkcji wyrobów pracujących w ekstremalnych warunkach.

Tlenek glinu Sicor - wysokiej jakości surowiec mający zastosowanie m.in. w produkcji materiałów ogniotrwałych, zarówno wyrobów formowanych jak i betonów ogniotrwałych. Zawiera jako główne składniki : Al2O3 – 94.8 %, SiO2 –1,7 %, Fe2O3- 0.56%, CaO+MgO+K2O+Na2O - 0.53%, Cr2O3 - 0.51% (typowy skład ).

Mlewa wysokoglinowe - bardzo wysokiej jakości surowiec, zawierający jako główne składniki: Al2O3 - 71.50 %, Fe2O3 – 0.8 %, SiO 2 – 21.90 %, TiO2 – 1.15 % ( typowy skład ). Materiał ten może być stosowany jako dodatek przy produkcji wysokiej jakości wyrobów ogniotrwałych.

Mlewa szamotowe - bardzo wysokiej jakości surowiec, zawierający jako główne składniki: Al2O3 - 45.1 %, Fe2O3 – 1.1 %, SiO 2 – 49.90 %, K2O – 1.8 % ( typowy skład ). Materiał ten może być stosowany jako dodatek przy produkcji wysokiej jakości wyrobów ogniotrwałych.

Kruszywa ogniotrwałe

Nasze usługi

  • Produkcja surowców dla przemysłu materiałów ogniotrwałych
  • Skup i segregacja odpadów
  • Odbiór odpadów
  • Odzysk odpadow
Zobacz więcej